zpet na domaci stranku kontakty
pedagogicko psychologicka poradna
menu
     České BudějoviceČeský KrumlovJindřichův Hradec Písek Prachatice  Strakonice TáborŘeditelství PPPGDPR 
back leva
Vítáme Vás na stránkách PPP - Pedagogicko-psychologická poradna a její pracoviště

Základní informace o poradně

Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) České Budějovice je zřízena jako samostatný právní subjekt formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Jihočeský kraj.
 
PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
 
 
Mezi hlavní činnosti PPP obecně patří:
  • zjišťování připravenosti dětí pro povinnou školní docházku a doporučování vhodné formy vzdělávání,
  • provádění psychologických a speciálně pedagogických vyšetření pro zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením,
  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením,
  • poskytování poradenských služeb žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky,
  • poskytování poradenských služeb zaměřených na vyjasňování osobních perspektiv žáků, jejich profesního vývoje,
  • poskytování metodické podpory školám,
  • zajišťování prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivních opatření a koordinace školních metodiků prevence.
Vyšetření dětí jsou realizována se souhlasem zákonných zástupců a na jejich žádost. Poradna je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů a ručí za ochranu osobních dat svých klientů. 
back prava
© 2008 - 2019 Pedagogicko-psychologická poradna Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, e-SHOP by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty Sanita Topení